Üyelik Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu her gerçek ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezununun sahibi olduğu tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu kişilerdir.

Okulda halen öğenim görmekte olan öğrenciler derneğe, “öğrenci üye” olarak giriş kayıt ücretinin ve yıllık aidatın %50’sini ödemek koşuluyla üye olabilir. Öğrenci Üyeler; mezun olduktan sonra, dernek üyeliğine başvurmaları halinde, başvuru tarihinde geçerli olan giriş kayıt ücreti ile yıllık aidattan öğrenci üye olarak ödedikleri tutarlar indirildikten sonra kalan meblağı öderler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunlarının eşleri, okulda görev yapmış ve halen görev yapmakta olan tüm öğretim elemanları ve okulun lisansüstü programlarından mezun olan kişiler de derneğe “özel üye” olmak kaydıyla giriş kayıt ücretini ve yıllık aidatı peşin olarak ödeyerek kayıt olabilir. Bu kişilerin Genel Kurul’da oy kullanma hakları yoktur. Bu üyelerin üyelik işlemleri de asil üyelerle ile aynı şekilde gerçekleşmektedir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Üyelik işlemleri asil üyelik ile aynı olmakla beraber onursal üyeler Genel kurul’da oy kullanamazlar. Ayrıca, onursal üyeler istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, üye olduktan sonraki yıllar içinde yıllık 50 TL aidat alınır.

Dernekler Kanunu gereği doldurmanız gereken üyelik formunu doldurup 2 vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle derneğimize ulaştırmanız halinde derneğimize hemen üye olabilirsiniz.

Üye Aidatı ve Bağışlarınız için Hesap Numaramız:

Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi
Hesap No: 813-62765896-5001
IBAN: TR18 0001 0008 1362 7658 9650 01